دوشنبه ١٩ آذر ١٣٩٧ - 
1 2
 
 
 

 

کتب چاپ شده به نام مرکز :

 

1.  آموزش عمومی -2 (فشار خون) | General education -2 (Blood pressure)

احمد تارا

 

2.  آموزش عمومی-1 (پروستات) | General education -1 (Prostat)

مجید علی عسگری

 

3.  اپیدیدیموارکیت در بیماران دچار آسیب نخاعی | Epididymo-orchitis in Spinal Cord Injury

دکترسید محمد مهدی حسینی مقدم

 

4.  بار بیماریهای مزمن کلیوی در ایران و دور نمای آن | The burden of chronic kidney disease in Iran and its outlook

دکتر محسن نفر

 

5.  بازسازی مثانه در بیماران دچار آسیب نخاعی | Augmentation Cystoplasty in Spinal Cord Injury

دکترعلی طبیبی- دکتر هرمز کرمی

 

6.  برگشت ادرار از مثانه به حالب در بیماران دچار آسیب نخاعی | Vesicourinary Reflux in Spinal Cord Injury

دکتر فرزانه شریفی اقدس-دکتر محمدرضاعزت نژاد

 

7.  بی اختیاریهای ادراری در زنان، درمان های جراحی و اندوسکوپیک | Urinary incontinence in women and the surgical and endoscopic treatments

فرزانه شریفی اقدس، ضرغام

 

8.  بیماری مزمن کلیه در بیماران دچارآسیب نخاعی | Chronic Renal Failure in Spinal Cord Injury

دکتر فاطمه پوررضاقلی دکتر فرهت فرخی

 

9.  بیماریهای پروستات | Prostate diseases

دکتر محمد علی امیرزرگر

 

10.  پروتکل آنالیز مایع منی در تشخیص بالینی | Semen analysis protocol in clinical diagnosis

دکتر محمد علی امیرزرگر

 

 

11.  تنگی مجرای ادرار | UretheralStrcture in Spinal Cord Injury

دکترسید جلیل حسینی-دکترامیر حاجی محمدمهدی ارباب

 

12.  دیابت و کلیه | Diabetes and kidney

امیرحسین میلادی پور

 

13.  راهنمای عملی پزشکان در خصوص تشخیص،درمان و کنترل هپاتیت های ویروسی در بخشهای همودیالیز و پیوند | A practical guide regarding diagnosis,treatment and control of viral hepatitis in hemodialysis and renal transplantation

سید محمد مهدی حسینی مقدم وهمکاران

 

14.  راهنمای عملی تشخیص، درمان و کنترل هپاتیت سی در بیماران کلیوی، بخش های همودیالیز و پیوند | A practical guide to diagnosis, treatment, and control of viral hepatitis C in hemodialysis and renal transplantation

دکتر سید محمدمهدی حسینی مقدم

 

15.  سنگهای ادراری در بیماران دچار آسیب نخاعی | Urinary Lithiasis in Spinal Cord Injury

دکترعباس بصیری-پوران گل نژاد

 

16.  عفونتهای مجاری ادراری در بیماران دچار آسیب نخاعی | Urinary Tract Infection in Spinal Cord Injury

دکتر سیدمحمد مهدی حسینی مقدم-دکتر آرش جمشیدی

 

17.  مثانه عصبی در بیماران دچار آسیب نخاعی | Neurogenic Bladder in Spinal Cord Injury

دکترمحمدرضارحمانی-دکتر محمدرضا برقی

 

18.  معرفی بیماران ارولوژی حاوی نکات اموزشی | Introduction of the urological patients with educational merits

فرزانه شریفی اقدس

 

19.  ناباروری و اختلالات نعوظی در بیماران دچار آسیب نخاعی | Infertility &Erectile Dysfunction in Spinal Cord Injury

دکتر امیر محسن ضیایی-دکترمحمد دائمی

 

 

20.  هیدرونفروز در بیماران دچار آسیب نخاعی | Hydronephrosis in Spinal Cord Injury

دکتر عباس بصیری-دکتر محمدرضا رحمانی

 

21.  کتاب جامع ارولوژی ایران |  Iranian textbook of urology

دکتر ناصر سیم فروش

 

22. کتاب درمان سنگ های ادراری از طریق پوست و تازه های آن  (Percutaneous Nephrolothotomy  Classic & Update)

دکتر حسن کرمی- دکتر شاهرخ سخائی

 

پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir