سه شنبه ٠٢ بهمن ١٣٩٧ - 
1 2
 
صفحه اصلي > پژوهش > اعضای شورای پژوهش 
 
 

اعضای شورای پژوهشی مرکز

 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

ایمیل

1

دکتر عباس بصیری

basiri@unrc.ir

2

دکتر ناصر شخص سلیم

slim456@yahoo.com

3

دکتر سید امیر محسن ضیایی

samziaee@hotmail.com

4

دکتر عبدالمحمد کجباف زاده

kajbafzd@tums.ac.ir

5

دکتر مجید علی عسگری

asgary@yahoo.com

6

دکتر علی طبیبی

dralitabibi@gmail.com

7

دکتر بهرام کاظمی

bahram_14@yahoo.com

8

دکترمحمد سلیمانی

mohamad.soleimani.md@gmail.com

9

دکترحسن ارگانی

hassanargani@gmail.com

10

دکترسید احمد تارا

DSATARA@hotmail.com

11

دکتر محسن نفر

nafar@sbmu.ac.ir

12

دکتر علیرضا خوشدل

alikhoshdel@yahoo.com

13

دکتر میرداود عمرانی

davood40@hotmail.com

14

دکتر فرزانه شریفی اقدس

fsharifiaghdas@yahoo.com

15

دکتر فاطمه پوررضاقلی

poorreza@hotmail.com

16

دکتر رباب مقصودی

rmaghsudy@yahoo.com

 

 

پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir